Hyvärinen, Elisa, ja Pekka Metso. 2018. ”Yksinäisiä Kiertolaisia Ja Kouluyhteisön Asennekasvattajia. Ortodoksisten Uskonnonopettajien Kokemukset Opettajantyöstä Ja Vähemmistöön Kuulumisesta 1950–200”5. Kasvatus & Aika 12 (4), 37–53. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76614.