Hyvärinen, Elisa, ja Pekka Metso. 2018. ”Yksinäisiä Kiertolaisia Ja kouluyhteisön Asennekasvattajia. Ortodoksisten Uskonnonopettajien Kokemukset opettajantyöstä Ja vähemmistöön Kuulumisesta 1950–2005”. Kasvatus & Aika 12 (4), 37–53. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76614.