Sirkko, Riikka, Marjatta Takala, ja Hanni Muukkonen. 2020. ”Yksin Opettamisesta Yhdessä Opettamiseen: Onnistunut Yhteisopettajuus Inkluusion Tukena”. Kasvatus & Aika 14 (1):26–43. https://doi.org/10.33350/ka.79918.