Toikkanen, Auli, ja Tiina Nikkola. 2019. ”Inhimillisen Ja Ei-Inhimillisen Suhde Luokanopettajakoulutuksen Opetussuunnitelmissa”. Kasvatus & Aika 13 (4), 26–44. https://doi.org/10.33350/ka.82723.