Syrjämäki, Marja. 2021. ”Vertaisvuorovaikutusta Vahvistavaa Pedagogiikkaa varhais(erityis)kasvatuksessa: Lectio Praecursoria”. Kasvatus & Aika 15 (1), 62–68. https://doi.org/10.33350/ka.89971.