Hosio, M. (2022) ”Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana: Lectio praecursoria”, Kasvatus & Aika, 16(2), ss. 124–129. doi: 10.33350/ka.115234.