Kauppi, V.-M. (2022) ”Kontekstuaalinen, sosiaalinen ja oppiva äly – John Deweyn älyn teorian rekonstruktio: Lectio praecursoria”, Kasvatus & Aika, 16(4), ss. 171–175. doi: 10.33350/ka.115613.