Pitkänen, H. (2023) ”Reflektoiva oppilas suomalaisessa perusopetuksen opetussuunnitelmallisessa arviointidiskurssissa”, Kasvatus & Aika, 17(1), ss. 50–73. doi: 10.33350/ka.119400.