Pulkki, J. M. ja Takkinen, P. (2022) ”Ekososiaalinen kysymys: Ekososiaalisen kasvatusajattelun teoreettisia lähtökohtia”., Kasvatus & Aika, 16(4), ss. 62–79. doi: 10.33350/ka.120359.