Paavilainen, A. (2022) ”Onko ekososiaalinen kasvatusteoretisointi riittävän ekofeminististä? : Vastine vastineisiin”, Kasvatus & Aika, 16(4), ss. 132–142. doi: 10.33350/ka.125166.