”Vertaisarvioijat 2021–2022” (2022) Kasvatus & Aika, 16(4), ss. 199–200. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/125619 (Viitattu: 16kesäkuuta2024).