Sillanpää, T. (2023) ”Toimijuus lastentarhan tilallisissa murroksissa: Lectio praecursoria”, Kasvatus & Aika, 17(3), ss. 82–88. doi: 10.33350/ka.131922.