Salomaa, S. (2024) ”Kohti tietoisempaa ja tavoitteellisempaa mediakasvatusta: Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta”, Kasvatus & Aika, 18(1), ss. 50–56. doi: 10.33350/ka.141130.