Savolainen, U. (2009) ”Kasvun tiellä ja muutosten kynnyksellä – Evakkopojan muistelukertomuksenkronotoopit”, Kasvatus & Aika, 3(3). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68113 (Viitattu: 13heinäkuuta2020).