Tuomaala, S. (2009) ”Hoivaa, kuria ja virikkeitä: globaaleja tapaustutkimuksia lasten poliittisesta historiasta”, Kasvatus & Aika, 3(3). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68117 (Viitattu: 7heinäkuuta2020).