Virtanen, J. (2009) ”Lapsuudentutkimus haastaa muutoksiin varhaiskasvatuksen käytännöt.”, Kasvatus & Aika, 3(3). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68123 (Viitattu: 7elokuuta2020).