Stanbridge, K. (2008) ”Childhood as Cognition: or Taking Philippe Ariès at his Word”, Kasvatus & Aika, 2(4). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68198 (Viitattu: 18elokuuta2022).