Rantala, L. (2011) ”Kirkon kuurojentyö kansanopetuksen kumppanina 1840-luvulta 1970-luvulle”, Kasvatus & Aika, 5(4). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68437 (Viitattu: 11huhtikuuta2021).