Kuismin, A. (2014) ”Kiertokoulun ja kansakoulun välissä – Jacob Ahlsmanin kutsumus ja kriisi”, Kasvatus & Aika, 8(2). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68597 (Viitattu: 3heinäkuuta2022).