Aarnio-Linnanvuori, E. (2016) ”Ympäristöaiheiden tieteidenvälisyys yleissivistävän opetuksen haasteena aineenopettajien näkökulmasta”, Kasvatus & Aika, 10(2). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68622 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).