Vehkalahti, K., Dhondt, P., Granbom-Herranen, L., Heikkinen, A. ja Valtonen, H. (2013) ”Kasvatushistorioitsijat vallan kysymyksiä pohtimassa. ISCHE 35: Education and Power: Historical Perspectives, University of Latvia, Riga 21.–24.8.2013”, Kasvatus & Aika, 7(4). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68690 (Viitattu: 22toukokuuta2022).