Rautiainen, M. (2013) ”Matkoja opettajankoulutuksen historiaan – Kasvatuksen historian päivät Jyväskylässä 10.–11.6.2013”, Kasvatus & Aika, 7(4). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68691 (Viitattu: 22toukokuuta2022).