Kentz, M.-B., Sintonen, S. ja Lipponen, L. (2017) ”Vertaisoppiminen digitaalisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimus kahden viisivuotiaan Minecraft-luomisesta”, Kasvatus & Aika, 11(1). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68705 (Viitattu: 15heinäkuuta2020).