Harrikari, T. (2017) ”"Yhteiskunnan tahraamat – kivuliaita kokemuksia ja katseen välttänyttä hallintaa". Arvosteltu teos: Marjo Laitala & Vesa Puuronen. Yhteiskunnan tahra. Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Tampere: Vastapaino. 286 s”, Kasvatus & Aika, 11(1). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68710 (Viitattu: 30syyskuuta2020).