Onnismaa, E.-L., Kalliala, M. ja Tahkokallio, L. (2017) ”Koulutuspoliittisen paradoksin jäljillä – Miten varhaiskasvatus muotoutui sosiaalialan koulutuksia suosivaksi”, Kasvatus & Aika, 11(3). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68720 (Viitattu: 28helmikuuta2024).