Karjalainen, S. ja Puroila, A.-M. (2017) ”Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa”, Kasvatus & Aika, 11(3). Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68721 (Viitattu: 19elokuuta2022).