Hakoköngäs, E., Sakki, I., Pirttilä-Backman, A.-M., Kello, K. ja Salapuro, H.-M. (2019) ”Arkaluontoiset ja marginalisoidut aiheet Suomen historian opetuksessa”, Kasvatus & Aika, 13(2), ss. 36–52. doi: 10.33350/ka.69060.