Vesterinen, I. (2018) ”Koulutuksen kokemusasiantuntijat äänessä”, Kasvatus & Aika, 12(3), ss. 69–71. Saatavissa: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/74219 (Viitattu: 23helmikuuta2020).