Huhtasalo, J. (2019) ”Opettajan asiantuntijuus muutoksessa – asiantuntijuus ja sen jakamisen diskurssit digitaalisessa oppimisympäristössä”, Kasvatus & Aika, 13(4), ss. 45–64. doi: 10.33350/ka.79620.