Tani, S., Kiilakoski, T. ja Honkatukia, P. (2019) ”Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, kasvatuksen ja opetuksen kentillä: kokonaisvaltainen näkökulma nuorten hyvinvoinnin edistämiseen?”, Kasvatus & Aika, 13(3), ss. 4–25. doi: 10.33350/ka.80151.