Toikkanen, A. ja Nikkola, T. (2019) ”Inhimillisen ja ei-inhimillisen suhde luokanopettajakoulutuksen opetussuunnitelmissa”, Kasvatus & Aika, 13(4), ss. 26–44. doi: 10.33350/ka.82723.