Puustinen, M., Paldanius, H. ja Luukka, M.-R. (2020) ”Sisältötiedon toistamista vai aineiston analyysia? : Tiedonalakohtaiset tekstitaidot historian ylioppilaskokeen tehtävänannoissa ja pisteytysohjeissa ”, Kasvatus & Aika, 14(2), ss. 9–34. doi: 10.33350/ka.84579.