Syrjämäki, M. (2021) ”Vertaisvuorovaikutusta vahvistavaa pedagogiikkaa varhais(erityis)kasvatuksessa: Lectio praecursoria”, Kasvatus & Aika, 15(1), ss. 62–68. doi: 10.33350/ka.89971.