[1]
M. Hosio, ”Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana: Lectio praecursoria”, ka, vsk. 16, nro 2, ss. 124–129, kesä 2022.