[1]
J. M. Pulkki ja P. Takkinen, ”Ekososiaalinen kysymys: Ekososiaalisen kasvatusajattelun teoreettisia lähtökohtia”., ka, vsk. 16, nro 4, ss. 62–79, joulu 2022.