[1]
E. Aarnio-Linnanvuori, ”Ympäristöaiheiden tieteidenvälisyys yleissivistävän opetuksen haasteena aineenopettajien näkökulmasta”, ka, vsk. 10, nro 2, kesä 2016.