[1]
S. Karjalainen ja A.-M. Puroila, ”Ilon koodi: dialogisesti ja kulttuurisesti rakentuvat lasten ilon hetket päiväkotiarjessa”, ka, vsk. 11, nro 3, syys 2017.