[1]
S. Tani, T. Kiilakoski, ja P. Honkatukia, ”Toimintavalmiusajattelu nuorisotyön, kasvatuksen ja opetuksen kentillä: kokonaisvaltainen näkökulma nuorten hyvinvoinnin edistämiseen?”, ka, vsk. 13, nro 3, ss. 4–25, loka 2019.