Kauppi, V.-M. ”Kontekstuaalinen, Sosiaalinen Ja Oppiva äly – John Deweyn älyn Teorian Rekonstruktio: Lectio Praecursoria”. Kasvatus & Aika, vsk. 16, nro 4, joulukuuta 2022, ss. 171–175, doi:10.33350/ka.115613.