Paavilainen, A. ”Onko Ekososiaalinen Kasvatusteoretisointi riittävän ekofeminististä? : Vastine Vastineisiin”. Kasvatus & Aika, vsk. 16, nro 4, joulukuuta 2022, ss. 132–142, doi:10.33350/ka.125166.