”Vertaisarvioijat 2021–2022”. Kasvatus & Aika, vsk. 16, nro 4, joulukuuta 2022, ss. 199–200, https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/125619.