Sillanpää, T. ”Toimijuus lastentarhan tilallisissa murroksissa: Lectio praecursoria”. Kasvatus & Aika, vsk. 17, nro 3, lokakuuta 2023, ss. 82–88, doi:10.33350/ka.131922.