Salomaa, S. ”Kohti tietoisempaa ja tavoitteellisempaa mediakasvatusta: Mediakasvatus osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta”. Kasvatus & Aika, vsk. 18, nro 1, maaliskuuta 2024, ss. 50–56, doi:10.33350/ka.141130.