Hyvärinen, E., ja P. Metso. ”Yksinäisiä Kiertolaisia Ja kouluyhteisön Asennekasvattajia. Ortodoksisten Uskonnonopettajien Kokemukset opettajantyöstä Ja vähemmistöön Kuulumisesta 1950–2005”. Kasvatus & Aika, Vsk. 12, nro 4, marraskuuta 2018, ss. 37–53, https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76614.