Hyvärinen, E., ja P. Metso. ”Yksinäisiä Kiertolaisia Ja Kouluyhteisön Asennekasvattajia. Ortodoksisten Uskonnonopettajien Kokemukset Opettajantyöstä Ja Vähemmistöön Kuulumisesta 1950–200”5. Kasvatus & Aika, Vsk. 12, nro 4, Nov. 2018, ss. 37–53, https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/76614.