Huhtasalo, J. ”Opettajan Asiantuntijuus Muutoksessa – Asiantuntijuus Ja Sen Jakamisen Diskurssit Digitaalisessa oppimisympäristössä”. Kasvatus & Aika, Vsk. 13, nro 4, joulukuuta 2019, ss. 45–64, doi:10.33350/ka.79620.