Toikkanen, A., ja T. Nikkola. ”Inhimillisen Ja Ei-Inhimillisen Suhde Luokanopettajakoulutuksen Opetussuunnitelmissa”. Kasvatus & Aika, Vsk. 13, nro 4, marraskuuta 2019, ss. 26–44, doi:10.33350/ka.82723.