Puustinen, M., H. Paldanius, ja M.-R. Luukka. ”Sisältötiedon Toistamista Vai Aineiston Analyysia? : Tiedonalakohtaiset Tekstitaidot Historian Ylioppilaskokeen tehtävänannoissa Ja Pisteytysohjeissa”. Kasvatus & Aika, vsk. 14, nro 2, toukokuuta 2020, ss. 9–34, doi:10.33350/ka.84579.