Pulkki, Jani Matti, ja Pasi Takkinen. ”Ekososiaalinen Kysymys: Ekososiaalisen Kasvatusajattelun Teoreettisia lähtökohtia”. Kasvatus & Aika 16, no. 4 (joulukuuta 21, 2022): 62–79. Viitattu maaliskuuta 27, 2023. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/120359.