Kentz, Maj-Britt, Sara Sintonen, ja Lasse Lipponen. ”Vertaisoppiminen Digitaalisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimus Kahden Viisivuotiaan Minecraft-Luomisesta”. Kasvatus & Aika 11, no. 1 (maaliskuuta 1, 2017). Viitattu joulukuuta 11, 2019. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68705.