Harrikari, Timo. ”"Yhteiskunnan Tahraamat – Kivuliaita Kokemuksia Ja Katseen välttänyttä hallintaa". Arvosteltu Teos: Marjo Laitala & Vesa Puuronen. Yhteiskunnan Tahra. Koulukotien Kasvattien Vaietut Kokemukset. Tampere: Vastapaino. 286 S”. Kasvatus & Aika 11, no. 1 (maaliskuuta 1, 2017). Viitattu lokakuuta 1, 2020. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68710.