Sirkko, Riikka, Marjatta Takala, ja Hanni Muukkonen. ”Yksin Opettamisesta Yhdessä Opettamiseen: Onnistunut Yhteisopettajuus Inkluusion Tukena”. Kasvatus & Aika 14, no. 1 (maaliskuuta 23, 2020): 26–43. Viitattu elokuuta 1, 2021. https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/79918.